Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prace ve Francii: nez odjedete...

12. 1. 2008

Práce ve Francii: než odjedete...

Tisk E-mail

Pokud toužíte vydat se za prací do Moliérovy země, ochutnat ústřice a konečně se naučit „parler francais“ je nutné „vědět jak na to“, což znamená mít k dispozici základní informace a pořádně svůj odjezd připravit. Následující článek vás seznámí s tím, co je potřeba udělat předtím než vyjedete a s prací ve Francii začnete.


 

Než všechno odstartujete…

Ze všeho musíte zjistit, zda je vaše profese uznaná ve Francii. Nejlépe je vyjet za předem dohodnutým místem, což vyžaduje hledání volné pozice už před odjezdem. A vzhledem k tomu, že nemůžete pracovat bez povolení, raději vše připravit včas.

Kdy je třeba pracovní povolení ?

I když je volný pracovní trh jedním z pilířů EU a článek číslo 39 Smlouvy o Evropském společenství zakazuje diskriminaci na základě státní příslušnosti, v praxi jsou některé profese jsou jaksi „volnější“ než jiné.

Francie aplikuje vůči příslušníkům nových členů Evropské unie tzv. přechodné období, což znamená, že čeští občané potřebují k práci ve Francii získat pracovní povolení (Autorisation du travail). Povolení vyřizuje za zaměstnance zaměstnavatel na místním úřadě práce (ANPE - Agence nationale pour l’emploi). Před podáním žádosti o pracovní povolení musí francouzský zaměstnavatel zveřejnit po dobu pěti týdnů prostřednictvím místního úřadu práce nabídku pracovního místa, a jedině pokud místo zůstane i nadále volné, může ho nabídnout cizinci.

Nesmíte začít pracovat před obdržením pracovního povolení a před absolvováním povinné lékařské prohlídky. Někdy ovšem procedura vydání pracovního povolení může být překážkou k zaměstnání českého občana vzhledem k její zdlouhavosti: 2 až 3 měsíce.

Nutnost pracovního povolení se netýká vysílaných pracovníků. Tito mají pouze povinnost přihlásit se a zaevidovat na příslušném francouzském úřadě práce v místě vyslání. Úřad může ověřit existenci pracovního vztahu mezi vyslaným pracovníkem a jeho zaměstnavatelem usazeným v jiné členské zemi. Tento pracovní vztah musí přetrvat po celou dobu vyslání a pokračovat i poté.

Druhy pracovního povolení

 • Dočasné pracovní povolení (Autorisation temporaire de travail) je platné po dobu devíti měsíců s možností prodloužení. Vydává se pracovníkům zaměstnaným na smlouvu kratší než jeden rok nebo vysílaným pracovníkům a neumožňuje změnit zaměstnavatele.
 • Krátkodobá pobytová karta kategorie „zaměstnanec“(Carte de séjour) je platná jeden rok s možností prodloužení. Tato karta se vzdává pracovníkům zaměstnaným na více než jeden rok a umožňuje při ztrátě zaměstnání zůstat v zemi na najít si jinou práci.

 
Obory s postupným otvíráním trhu -  zjednodušené pracovní povolení

Některé profese trpí ve Francii značným nedostatkem pracovních sil, což vedlo Ministerstvo k otevření trhu práce. Od 1.5.2006 je v těchto oborech vydání pracovního povolení značně zjednodušeno a procedura zkrácena. Zaměstnavatel, který chce přijmout českého občana není povinen upřednostnit kandidáty z vnitrostátního pracovního trhu a nemusí své jednání ospravedlňovat před místními úřady práce. Vyhláška Ministerstva práce z 29. 4. 2006 uvádí 62 oborů v 7 oblastech činností. Jejich podrobný seznam najdete na této stránce.

Nejpozději k 1. 5. 2011 bude přechodné období ukončeno a čeští občané budou moci pracovat na území celé Evropské unie bez jakéhokoliv omezení.

Nejžádanější profese ve Francii

 • kuchaři
 • systémoví inženýři a programátoři
 • vrchní číšníci a barmani
 • strojní inženýři a technici
 • tesaři a truhláři
 • prodavači
 • odborníci na výpočetní techniku
 • svářeči
 • nižší zdravotnický personál
 • pomocné síly v kuchyních a restauracích

Boom v restaurátorství a hoteliérství

Tento obor poznává aktuálně, díky zvyšování životní úrovně francouzské populace, velice dynamický růst. Za posledních 15 let zdvojnásobil počet pracovních míst a dnes zaměstnává přibližně 4 % aktivní populace (800 000 lidí). Jeho velkým plusem je možnost rychlého růstu kariéry a neustále se zvyšující platy vzhledem k nedostatku pracovních sil na tomto trhu.

Průměrný plat číšníka či kuchaře činí 1500 euro měsíčně při zákonné pracovní době 39 hodin týdně. Oborové organizace uvádí, že 60 000 až 70 000 pracovních pozic zůstáva v hoteliérství a restaurátorství neobsazeno. Nejvíce jsou žádáni kuchaři, číšníci a sezónní pracovníci.
Nejnovější nabídky práce z celé Francie v tomto oboru najdete na serverech http://www.lhotellerie.fr/ a http://www.lechef.com/

Jak probíhá uznávání kvalifikací

Obecně platí pravidlo, že pokud jste kvalifikováni k výkonu vaší profese v jedné zemi EU, tato kvalifikace je uznána ve všech ostatních státech EU. Nicméně realita je komplikovanější pro státem regulované profese, kde existují dva základní mechanismy uznávání kvalifikací:

 • Všeobecný systém se týká všech státem regulovaných profesí (s výjimkou  profesí s automatickým uznáváním). Uznání diplomu získaného v jiné členské zemi není automatické a je nutné podat si žádost o uznání na příslušném úřadě, který má čtyři měsíce na to, aby o žádosti rozhodl. Nejdříve zkontroluje zda regulovaná profese je v daném státě stejná jako ta, pro kterou jste obdrželi kvalifikaci v jiném státě. Pokud se podmínky obdržení diplomu podstatným způsobem liší, ať už délkou studií nebo obsahem vzdělání, uznání kvalifikace může být podmíněno kompenzačními opatřeními, mezi kterými uveďme složení rozdílových zkoušek nebo prokázání odborných zkušeností. S žádostí se ve Francii obraťte na úřad ENIC/NARIC nebo na národního koordinátora (viz informace na konci článku).

 
V roce 2005 Evropská Komise podnikla  první rozsáhlou modernizaci všeobecného systému uznávání diplomů, která se konkretizuje v Evropské směrnici 2005/36. Tato je aplikovatelná v členských státech od 20.října 2007 a nahrazuje všechny předchozí směrnice v dané oblasti. Modernizace má za účel zjednodušit proceduru uznávání diplomů a především rozšířit automatické uznávání diplomů .Text této směrnice najdete k nahlédnutí zde.

 • Automatické uznávání se týká pouze přesně vymezených profesí ve kterých uznávání diplomu se děje automaticky a je povinné pro hostitelský stát. Jedinou výjimkou je situace, kdy má hostitelský stát důvodné pochybnosti o pravosti diplomu, může požádat o potvrzení jeho pravosti. Jedná se o těchto sedm profesí: lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, zubař, lékárník, architekt.

Pravidla automatického uznávání kvalifikací jsou dána pro každou profesi  zvlášť jednou odvětvovou směrnicí. Podrobné odkazy na danou legislativu najdete na serveru Europa.eu

Pokračování příště - Práce ve Francii: po příjezdu do země...


Kde najít práci?
Institut EURES (European Employment Service) – národní nebo evropské stránky.
Francouzský úřad práce
Agentury: http://www.cadremploi.fr/
               http://www.jobpilot.fr/
               http://annonces-carrieres.com/
               http://www.pleinemploi.fr/

Kde najít další informace?
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Francii  
Velvyslanectví České republiky ve Francii   
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky   
Euroskop

Důležité adresy:
ENIC/NARIC France
Mme Françoise Profit
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
1 rue Léon Journault
F – 92318 SEVRES Cedex              
Tel: +33 1 55 55 73 57 / +33 1 55 55 04 28

Národní koordinátor pro uznání kvalifikací:
Claudine Lamiral
Bureau DRIC B4:
110 rue de Grenelle
F-75007 PARIS
Tel:  +33 1 55 55 04 29
Fax: +33 1 55 55 04 23
E-mail: DRICB4@education.gouv.fr

Pro více informací o práci ve Francii zkuste portál Francouzština online (rubrika Práce ve Francii). Další jazykové oblasti pak na Angličtina online, Němčina online, Španělština online a Italština online

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

bdsfn.com@gmail.com

(Mrs.Emilia Fedorcakova, 16. 11. 2017 8:24)

Getting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $5,500. to $500,000.as low as 1% interest Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Our Services Include the Following
Debt Consolidation
cond Mortgage
Business Loans
Personal Loans
Family loan
International Loans
Loan for any kinds
E.T.C

No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (LEND UP LOAN ). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia FedorcakovaGetting a legitimate loan have always been a huge problem To clients who have financial problem and need solution to it. The issue of credit and collateral are something that clients are always worried about when seeking a loan from a legitimate lender. But.. we have made that difference in the lending industry. We can arrange for a loan from the range of $5,500. to $500,000.as low as 1% interest Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Our Services Include the Following
Debt Consolidation
cond Mortgage
Business Loans
Personal Loans
Family loan
International Loans
Loan for any kinds
E.T.C

No social security and no credit check, 100% Guarantee. All you have to do is let us know exactly what you want and we will surely make your dream come true. (LEND UP LOAN ). says YES when your banks say NO. Lastly, we fund small scale loan firm, intermediaries, small scale financial institutions for we have unlimited capital. For further details to go about procuring a loan contact us, Kindly respond immediately to this email: bdsfn.com@gmail.com
Email : bdsfn.com@gmail.com
Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com
Best Regards.
Mrs.Emilia Fedorcakova

půjčka

(Credit Financier Home, 6. 10. 2017 1:36)

* Nabízí sazbu 3% úrokové půjčky
* Pojištění pro bezhotovostní Podnikatel
* Záruka za peníze

S dobrou úvěrovou hodnotou poskytne Credit Financier Home záruční půjčky a nezaúčtované půjčky fyzickým osobám nebo společnostem nebo družstevním sdružením pro účely průmyslových a osobních výhod.

Kontaktní adresa:
Whatsapp: +15184181390
Přímá pošta
creditfinancierhome@gmail.com

creditsolutioncompany@gmail.com

(Credit Solution Company, 12. 1. 2017 4:40)

Ahoj!

Potřebují finanční podporu? Sledujte peníze a dostanete všechny druhy úvěrů ihned!

€ 1.000 € 10,000,000.00
* Účelem * úroková sazba ve výši 3%
* Volba mezi platy 1-20 let.
* Vyberte si mezi měsíční a roční platby plánu.
* Flexibilita úvěru.

Pro pomoc, obraťte se na nás. E-mail: creditsolutioncompany@gmail.com

S pozdravem
Řízení

dmthriftagency@gmail.com

(David, 9. 11. 2014 15:43)

Onze lening aanbod is op een laag-tarief, flexibele persoonlijke lening en investeringskredieten die het gemakkelijk maakt om te bereiken wat echt belangrijk voor je. Krijg snelle reactie op uw gewenste lening reactie vandaag van toepassing bij ons. E-mail: dmthriftagency@gmail.com

davidlloanfirm@gmail.com

(David Lancelot, 24. 5. 2014 10:08)

Potřebujete úvěr, máte zájem o refinancování vašeho podnikání, to
Potřebujete zajištěné a nezajištěné půjčky, to je ten správný čas uplatnit
jak naše společnost nyní nabízí půjčky pro každého na velmi nízké úrokové sazby.
Získat úvěr dnes 3% za annual.Email; davidlloanfirm@gmail.com

informace potřebné
(1) Název:
(2) Částka potřebná jako
(3) Telefonní číslo:
(4) Doba trvání:

Se srdečným pozdravem,georgeanderson.loanfirm255@gmail.com

(Mr Anderson, 28. 2. 2013 8:11)

Získejte úvěr dnes v nízkém tarifu se nyní úvěry jsou uvedeny ve výši 3%, se nyní může zvýšit vaše podnikání k větší výšce. Nabízíme půjčky na podnikání a osobní lidí, pokud potřebujete půjčku na založení podniku nebo úvěr na splacení směnky, kontaktujte nás prostřednictvím (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com) a získat půjčku z naší společnosti ... I činí nejlepší Úvěrové služby.

maryjanefinancialservice@live.com

(Mrs. Mary Jane, 1. 2. 2013 6:08)

Finanční služby oznámení
Dobrý den pane / paní:
Získání legitimní úvěr byly vždy velkým problémem pro zákazníky
kteří mají finanční a bezpečnostní problémy, je něco, co
klienti jsou vždy obavy, když žádosti o úvěr
od zákonné věřitele.
Mary Jane finanční služby, je společnost registrovaná. Jsme schopni zajistit pro půjčku v rozsahu $ 5,000 až $ 500,000.000
Naše služby zahrnují následující:
dluh Konsolidace
druhá hypotéka
Obchodní úvěry
Osobní půjčky
mezinárodní úvěry
Žádné sociální zabezpečení a žádná kontrola kreditu, 100% záruka.
Jediné, co musíte udělat, je dejte nám vědět, co přesně chcete
a budeme jistě svůj sen.
Mary Jane finanční služby. říká ANO, pokud
Vaše banka říkají č. Nakonec jsme financovat malého rozsahu
půjčka firma, zprostředkovatelé, žádné malé finanční instituce, které máme
neomezené kapitálu. Pro více informací, přejděte na
zprostředkování úvěru, kontaktujte nás, prosím, okamžitě reagovat e-mailem.
maryjanefinancialservice@live.com

Dlužníků INFORMACE
Jméno: ....
Příjmení: .....
Místo: .........
Postal Code: ......
Země: .........
Sex: .........
Datum narození: ...
Telefon: ........
Rodinný stav: ..
Povolání: ......
Výše úvěru: ......
Účel úvěru: ..
Půjčka Doba trvání: ........
Měsíční příjem: .....
Váš mezinárodní průkaz sportovní nebo řidičský průkaz je potřeba:
Už jste použili pro půjčku před (ano nebo ne) ......

PŮJČKA NABÍDKA AT @ 3%

(mcdona cross, 22. 1. 2013 14:36)

Pozor:
Jsme schválila vláda a certifikovány loan věřitele Naše firma udělat nabízejí půjčky v rozmezí z osobního průmyslových úvěrů zájemcům nebo společnosti, které hledají finanční podporu pro obchodovatelný úrokových sazeb jako 3% šance na čištění jeho byt, spustit nebo zvýšit vaše podnikání s půjčkou od naše společnost úvěr je uveden v librách (£), dolar ($) a euro (€) Takže teď si půjčit zájemce by měl kontaktujte nás pro více informací, kontaktujte e-mailem: oceanfinancefirm1965@xnmsn.com

Nadpis

(ÚVĚR BI LIMITED, 14. 11. 2012 18:34)Jste v nouzi úvěru zkoušky? kontaktujte nás 2483527465@qq.com
Pan Danny Tavares

ÚVĚR NABÍDKA

(John Mark, 16. 3. 2012 0:51)

VÍTEJTE spolehlivý úvěru SPOLEČNOSTI

Víme, že jste v nouzi komerčních úvěrů, osobní půjčky, bydlení
úvěry a půjčky na auta, půjčky konsolidaci dluhu a nezajištěné úvěry
a rizikový kapitál Etc ... Nebo jste byli popíral úvěr od banky nebo
finanční instituce Jeden nebo více reasons.You jsou na správném místě
najít řešení pro vaše půjčky!. Jsem soukromý věřitel, spolehlivé a
seriózní, a já poskytovat úvěry podnikům, jednotlivcům a úroků
sazby nízké a přijatelné ceny ve výši 3%. Zúčastněné osoby by rád
k účasti na následné zpracování a předávání půjčky do 48 hodin
hodin.

Napište nám na, dependableloanagency@gmail.com

S pozdravem,
John Mark.

trustcoloaninvestment@ozchat.org

( T.L.I ÚVĚR, 9. 9. 2011 18:59)

Potřebujete úvěr pohodlí ve své půjčky nabízejí cenově dostupnou satisfaction.We úrokovou sazbou 3%, pro místní a mezinárodní dlužníků. Jsme certifikováni, důvěryhodný, spolehlivý, efektivní, rychlý a dynamický a současně operate.we dlouhodobé úvěry dva-padesátroky maximum. Nabízíme tyto druhy úvěrů a mnoho dalších, 2000,00 dolarů minimálně do výše 250 milionů dolarů, se standardní zařízení světové úrovně a zajistit, aby fond jde na váš bankovní účet doma v příštích 48 hodin, nabízíme následující: * ​​Osobní půjčky * Student Loans * Obchodní úvěry * Konsolidace půjček * Kombinace úvěru * úvěr auto HomeEnhancement * mnoho dalších ..
Máte-li zájem, kontaktujte nás na e-mail níže:
Alora Mr.Steve
[Ředitel]
E-mail: trustcoloaninvestment@ozchat.org

Použít pro svůj úvěr

(james, 19. 5. 2011 3:58)

Dobrý den,

Já jsem pan James William soukromé úvěru věřitel a spolupracovat finanční
za nemovitosti a veškeré druhy podnikání financování. Také jsem nabídku Úvěry
jednotlivců, firem a subjektů spolupracovat při nízkých úrokových sazeb, úvěrových podmínek
determinant, Výše úvěru mezi sumou $ 5,000.00 dolarů 100,000,000.00 USA
Dolarů a eur. Úvěr pro rozvoj podnikání konkurenční výhodu /
obchodní expanzi.
Nabízíme tyto druhy půjček.

Osobní půjčky (Secure a Nezajištěné)
Obchodní úvěry (Secure a Nezajištěné)
Konsolidace půjček

PRVNÍ potřebné informace jsou:

Dlužníka INFORMACE Data, vyplňte a výměnou za
QUICK STAR proces.

Jméno: ___________________________
Příjmení: ____________________________
Pohlaví: _______________________________
Rodinný stav: _______________________
Věk: _______________________________
Kontaktní adresa: ______________________
Město / PSČ: ________________________
Země: ____________________________
Datum narození: ________________________
Částka potřebná k zajištění úvěru: ________________
Půjčka Doba trvání: ________________________
Telefon Number_________________________
Měsíční příjem / Roční příjem: _________
Účel, pro úvěr :______________________
Povolání: _________________________
Jak Brzy je půjčka Needed_______________

E-mail: jameswilliamloanfirm38@gmail.com

Jsme se dočkat, až tady od vás brzy.

Hledáte půjčku na velmi nízké úrokové sazby po celou dobu trvání úvěru?

(Larry Fox, 8. 2. 2011 0:17)

Hledáte půjčku na velmi nízké úrokové sazby po celou dobu trvání úvěru?

Už jste se snažil získat úvěry od bank, ale bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání?. Nabízíme dlouhodobé a krátkodobé půjčky s výše úvěru v rozmezí od 5,000 do 5.000.000,00 v nás dolarech, britských librách, euro, Kč, atd. s nízkou úrokovou sazbou ve výši 2% na všech části world.The žádosti je k dispozici pro žadatele, kteří jsou 18 let a výše.

Pro více informací prosím kontaktujte e-mailem: 24hourloanservice@gmail.com
S pozdravem
Larry Fox

Prace ve Francii pro lekare, zdrav.sestry a Fyzioterapeuty

(P&P CONSEIL, 26. 10. 2010 15:09)

Francouzská společnost P&P CONSEIL sídlící v Paříži zprostředkovává zaměstnání lékařům v německých a francouzských nemocnicích.
Nabízíme Vám:
• Vyhledání zaměstnání dle Vašich představ a požadavků
• Přípravu na pracovní pohovor
• Dle potřeby Vás doprovodíme na sjednaný pracovní pohovor a ulehčíme Vám tak komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem
• Dodáme Vám potřebné informace týkající se pracovní smlouvy
• Pomůžeme Vám s veškerou administrativní činností týkající se Vašeho zapsání do francouzské lékařské komory
• Poradíme Vám s vyhledáním ubytování
K tomu, abyste mohli pracovat v Německu nebo ve Francii potřebujete:
• Znalost německého/francouzského jazyka
• Platné lékařské diplomy v Evropské Unii
• Specializovanou způsobilost (dá se vyřídit na Ministerstvu Zdravotnictví)
Urgentně hledáme pro německého klienta blízko české hranice: lékaře Anesteziologa, Radiologa a Neurologa.

Pro více informací neváhejte kontaktovat paní Poláčkovou na telefonním čísle:
+33 (0) 6 99 40 69 49
nebo pište na Emailovou adresu : ppolackova@pnp-conseil.com
Můžete rovněž konzultovat naše pracovní nabídky online na adrese :
www.pnp-conseil.com

James

(Paní Tina , 12. 9. 2010 15:15)

Potřebujete úvěr zastavit své dluhy nebo se zvyšuje jejich finanční situace?

Paní Tina James Financial Services nabízejí levné půjčky na Euro 8,000.00
$ 50,000,000.00 s úrokovou sazbou 2% na zrušení. Pokud máte zájem
se níže uvedené informace

PŘIHLÁŠKA
Celé jméno:
Poloha:
Povolání:
Výše úvěru:
Termín úvěru:
Měsíční příjem:
Telefon:
Sex:
Všechny žádosti musí být zaslána přímo do vaší e-mailovou adresu
níže:
tinaloanservice@gmail.com
Paní Tina James finanční služby